A comunica, a împărtăşi cu ceilalţi ceea ce cunoşti, te miră sau te frământă, este calea cea mai simplă de a evolua. Te aștept.
Legea RCA 12 iulie 2017
Data: 12.07.2017

La capătul a mai bine de șase luni de când prețurile RCA au fost înghețate, astăzi este prima zi din noua lege RCA, ce poartă numărul 132/ 2017, așteptată cu interes de către toți posesorii de autovehicule din România, lege ce are la bază tarifele de referință  publicate în data de 19 mai a.c. de către ASF, cu precizarea că acestea sunt tarifele maximale.

Principalele modificări aduse de această nouă lege sunt următoarele:

 • calculul tarifelor de referință trece din subordinea ASF în sarcina unei societăți cu expertiză recunoscută în domeniu, care va avea obligația calculării acestora semestrial, urmând ca ASF să le facă publice. Tarifele de referință au caracter orientativ și are valori cuprinse între 500 și 7.300 lei.
 • decontarea  directă despre care s-a tot vorbit, trebuie să fie inclusă în oferta asigurătorilor dar are caracter facultativ, fiind o facilitate suplimentară pe care clienții o pot accesa sau nu.decontare directă – serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asiguraţi, care se ofertează obligatoriu de către asigurator, iar achiziţia acestuia este opţională de către asigurat;
 • rămâne în vigoare opțiunea încheierii asigurărilor RCA pe perioade de multiplu de o lună, în funcție de opțiunea asiguratului
 • polițele RCA se pot emite și cu plata în rate
 • la cererea asiguratului, contractul RCA poate fi suspendat, cu depunerea plăcuțelor de înmatriculare la autoritatea care le-a eliberat, autovehiculul fiind totodată depozitat într-un spațiu privat.
 • termenul de notificare a asigurătorului în cazul producerii unui eveniment asigurat este de 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului
 • limitele de răspundere civilă decurgând din polițele RCA vor fi de 1.220.000 euro pentru secțiunea de pagube materiale și 6.070.000 euro pentru vătămări corporale și apar scalele de despăgubire pentru vătămări corporale (punctul traumatic) cu scopul de a uniformiza despăgubirile, mai cu seamă cele dispuse în instanțele judecătorești.
 • sunt interzise și se sancționează – (infracțiuni) prin lege utilizarea pieselor sau ansamblelor contrafăcute sau falsificate de service-urile auto în efectuarea de reparaţii, emiterea sau comercializare de poliţe de asigurare RCA false sau falsificate.
 • sunt eliminate restricţiile cu privire la service-urile unde pot fi remediate avariile auto, persoanele prejudiciate având dreptul să apeleze la orice service auto, nu doar la cele indicate de catre asigurătorul RCA.
 • termenul de plată pentru asigurător este de 10 zile de la data acceptarii ofertei de despagubire prevazuta la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asiguratorul RCA a primit o hotarare judecatoreasca definitiva sau acordul entitatii de solutionare a litigiului cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca.
 • amenda contravențională pentru circulația pe drumurile publice fără RCA valabil este între 1.000 și 2.000 lei
 • a fost introdus conceptul de asigurat cu risc ridicat:persoana care pe baza încadrării în clasele de risc pentru care cel puţin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referinţă calculat de către BAAR; factorul “N” este stabilit de către BAAR, cu aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară şi este calculat pentru un vehicul cu aceleaşi caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului pentru care se solicită asigurarea, precum şi pentru aceeaşi clasă de bonus-malus a asiguratului/utilizatorului; caracteristicile tehnice ale vehiculelor se vor raporta la capacitatea cilindrică, cu excepţia vehiculelor cu motoare electrice, caz în care se va ţine seama de puterea acestora;
 • eliminarea restricțiilor privind unitățile reparatoare:contractul RCA va cuprinde o clauză potrivit căreia, în cazul producerii unei daune, persoana prejudiciată să se poată adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărui operator economic care desfăşoară activităţi de reparaţii ale autovehiculelor, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere care ar putea să-i influenţeze opţiunea.
 • obligația de notificare a asiguraților privind expirarea poliței de asigurare este în sarcina asigurătorilor și a intermediarilor în asigurări, termenul fiind de 30 de zile înainte de expirarea poliței RCA.

update, 25.07.2017

clauza de decontare directă pe polițele RCA, despre care aminteam mai sus, definită ca “serviciu auxiliar de gestionare a daunelor de către asiguratorii RCA a propriilor asigurați, care se ofertează obligatoriu de către asigurator, iar achiziția acestuia este opționala de către asigurat“, validează în următoarele condiții:

a) accidentele auto se produc pe teritoriul României;
b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt ânmatriculate/înregistrate în România;
c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
e) prejudiciile exclud vătămarile corporale.

iar primele prețuri vehiculate pentru această clauză arată astfel:

 sursa: 1asig